Zaostrzona odprawa graniczna

03_paszport_cover

Od piątku 7 kwietnia 2017 roku wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę Schengen będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej. Nowe zasady wynikają z zaostrzenia przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej przepisów Kodeksu Granicznego Schengen dotyczących zasad przekraczania granic zewnętrznych.

Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza.  Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest reakcją Unii Europejskiej na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania, czyli m.in. obywatele RP, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia 2017 roku każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno na drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie.

Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej i może ją wydłużyć. Dostosowując swoje działania do wymogów UE, polska Straż Graniczna podjęła działania, których celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków wprowadzanych zmian. W zależności od lokalnych potrzeb i uwarunkowań oraz w oparciu o analizy dotyczące natężenia ruchu granicznego i prognoz na dany dzień, stosowana będzie zasada elastycznego planowania funkcjonariuszy do służby. W sytuacjach tego wymagających będą uruchamiane dodatkowe stanowiska odpraw, a w przypadkach szczególnych również mobilne.

Straż Graniczna zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby kontrola przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę,.

Katowice Airport ma aktualnie bezpośrednie połączenia lotnicze, regularne lub czarterowe, z 18 państwami, które nie są członkami układu z Schengen i na lotach do/z których obowiązywać będą nowe, szczegółowe zasady kontroli granicznej, są to: Albania, Bułgaria, Chorwacja,  Cypr, Czarnogóra, Dominikana, Egipt, Gruzja, Irlandia, Izrael, Macedonia, Maroko, Oman, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W roku 2016 na rejsach do/z wymienionych Państw w KTW obsłużono ok. 1,2 mln pasażerów, co stanowiło ok. 37% całości ruchu pasażerskiego w minionym roku. Szacujemy, że w roku 2017 na kierunkach Non-Schengen odprawionych zostanie w Pyrzowicach ok. 1,4 mln podróżnych.

Tekst: Piotr Adamczyk, PR Katowice Airport na podstawie informacji Straży Granicznej.
Zdjęcie: shutterstock.com

(28 ocen, średnia: 3,93 na 5)

Udostępnij:

Powiązane posty

Zostaw komentarz

Obraz CAPTCHY