Nowy reżim sanitarny w Katowice Airport

00_nowy_rezim_sanitarny

Pandemia koronawirusa jest wydarzeniem, które już na zawsze zapisze się na kartach historii lotnictwa. Mając na uwadze przeszło sto lat tej prężnie rozwijającej się branży, ciężko doszukać się porównywalnego wydarzenia, które wymusiłoby aż tak liczne i znaczące zarazem zmiany na sposobie, w jaki funkcjonuje szeroko pojęte lotnictwo. Historia pisze się jednak na naszych oczach, ponieważ zarówno zarządzający lotniskami, jak i linie lotnicze niezwłocznie – w odpowiedzi na zagrożenie wynikające z pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 – wprowadziły liczne procedury i rozwiązania, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim przebywającym i korzystającym z usług dostępnych w portach lotniczych.

W przypadku Katowice Airport, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, czyli spółka zarządzająca lotniskiem, przystosowało teren portu do wszystkich zaleceń wynikających z decyzji podjętych zarówno przez międzynarodowe, jak i krajowe władze lotnicze, a których nadrzędnym celem jest szeroko pojęta prewencja rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Pyrzowicki port lotniczy już od 1 czerwca 2020 roku jest w pełni gotowe do kompleksowej obsługi krajowego oraz międzynarodowego ruchu pasażerskiego na zasadach zgodnych z nowym, dostosowanym do sytuacji reżimem sanitarnym.

Jednym z najważniejszych elementów zmian wynikających z aktualnego reżimu sanitarnego jest ograniczenie liczby osób mogących przebywać w terminalach pasażerskich wyłącznie do klientów linii lotniczych, pracowników lotniska oraz członków załóg statków powietrznych. Oznacza to, że osoby, które nie posiadają wykupionego biletu na lot, a chcą odprowadzić lub odebrać swoich bliskich z portu lotniczego, nie mogą przebywać na terenie pyrzowickich terminali. Wyjątkiem od reguły są jedynie osoby, które towarzyszą podróżnym wymagającym specjalnej opieki. Warto jednak zaznaczyć, że obowiązują je takie same zasady jak innych pasażerów.

04_nowy_rezim_sanitarny

Prawdopodobnie pierwszą widoczną zmianą po przybyciu na teren lotniska będzie obowiązkowa procedura pomiaru temperatury ciała każdego pasażera, która będzie odbywać się przed wejściem do terminali odlatujących. Specjalne, bezdotykowe kamery termowizyjne zostały umiejscowione przy centralnym wejściu do terminalu pasażerskiego A. Jeśli podczas opisywanej kontroli okaże się, że badany pasażer ma stan podgorączkowy (temperatura przekraczająca 38°C) oraz inne objawy COVID-19 (uporczywy kaszel, trudności z oddychaniem i inne objawy grypopodobne), zostanie on zabrany do specjalnej kabiny oceny zdrowia, gdzie personel medyczny dwa razy – z 15-minutową przerwą pomiędzy – dokona ponownego pomiaru temperatury. Jeśli potwierdzą się objawy COVID-19, taka osoba nie zostanie wpuszczona na teren pyrzowickiego lotniska i zostanie przewieziona do zakładu opieki zdrowotnej. W związku z obowiązkowym pomiarem temperatury na lotnisku, podróżnym zaleca się skrupulatne skontrolowanie własnego zdrowia przed wyjściem z domu. Co więcej, zgodnie z nowymi zasadami, przyszły pasażer ma obowiązek wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia na oficjalnej stronie internetowej przewoźnika odpowiedzialnego za realizowane połączenie.

02_nowy_rezim_sanitarny

Po kontroli temperatury i wejściu do terminalu, na podróżnych czeka kolejna zmiana wynikająca bezpośrednio z nowego reżimu sanitarnego. Mianowicie, wszystkie osoby przebywające na terenie terminali w Katowice Airport muszą obowiązkowo nosić maseczki ochronne. Dla tych pasażerów, którzy dopiero chcą się w nie zaopatrzyć, udostępnione zostały specjalne automaty, w których – prócz wspomnianych przed chwilą maseczek – zakupić można jednorazowe rękawiczki ochronne oraz płyn do dezynfekcji.

Ważnym elementem nowej kultury podróżowania stanie się obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od innych pasażerów. Prócz noszenia maseczek ochronnych, podróżni przebywający w Katowice Airport będą bowiem musieli zachować stosowny dystans fizyczny, który wynosi minimum 1,5 metra. Na terenie pyrzowickiego lotniska przypominają o tym stosowne ikonografiki, które zostały rozmieszczone m.in. przed stanowiskami odprawy biletowo-bagażowej, kontrolą bezpieczeństwa, bramkami do boardingu oraz przy karuzelach do odbioru bagażu rejestrowanego. By zachować dystans między pasażerami, ograniczona została też ilość miejsc siedzących – co drugie jest wyłączone z użytku. Na terenie całego lotniska będą również emitowane stosowne komunikaty głosowe, które będą przypominać o obowiązku zachowania należytego dystansu.

Kolejnym środkiem prewencyjnym mającym na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa, który został wprowadzony w Katowice Airport, jest stosowne zabezpieczenie stanowisk do odprawy biletowo-bagażowej, bramek do boardingu oraz informacji lotniskowej. Zostały one bowiem wyposażone w ścianki z pleksi, które oddzielają podróżnych od pracowników lotniska i vice versa. Mając na uwadze stanowiska do powyższych procedur należy jednocześnie zaznaczyć, że nowy reżim sanitarny zachęca podróżujących do skorzystania – jeśli istnieje taka możliwość – z odprawy internetowej oraz posiadania kart pokładowych w wersji elektronicznej (tj. na telefonach, tabletach itp.).

03_nowy_rezim_sanitarny

Ważnym elementem nowego reżimu sanitarnego w Katowice Airport jest konsekwentne przypominanie pasażerom o potrzebie dezynfekcji rąk. Na terenie terminali pasażerskich pyrzowickiego lotniska znajdują się liczne oraz ulokowane w widocznych miejscach bezdotykowe stanowiska z płynem do dezynfekcji, za pomocą którego podróżni będą mogli umyć ręce po obcowaniu z powierzchnią terminali. Co więcej, by zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo wszystkim przebywającym w Katowice Airport, teren całego lotniska jest na bieżąco odkażany. Zgodnie z nowym reżimem sanitarnym, podobnie wygląda sytuacja z samymi samolotami – po każdym zakończonym locie miejsca, z którymi mogli mieć styczność pasażerowie, są skrupulatnie czyszczone. Dodatkowo raz na dobę każdy samolot ma być raz na dobę dezynfekowany.

01_nowy_rezim_sanitarny

Wpływ nowego reżimu sanitarnego na podróżowanie będzie odczuwalny również po przejściu kontroli bezpieczeństwa i oczekiwaniu na lot. Mianowicie, firmy odpowiedzialne za obsługę naziemną statków powietrznych będą stosowały procedurę tzw. boardingu strefowego pasażerów. Oznacza to, że pasażerowie będą transportowani do samolotów przy zachowaniu dystansu fizycznego (1,5 m) – w przypadku wykorzystywania autobusów do przeprowadzenia tejże procedury, pod uwagę będzie brana możliwość zwiększenia ich liczby w celu zachowania aktualnie panujących zasad bezpieczeństwa.

Nowymi zasadami objęto również samą procedurę lotu oraz przylotu. Prawdopodobnie najważniejszą zmianą obowiązującą na pokładzie samolotów będzie obowiązek noszenia maseczek ochronnych przez cały czas trwania rejsu. Ograniczona zostanie również możliwość poruszania się po samolotach – wyłączone z użytku będą m.in. toalety, z których skorzystać będzie można tylko i wyłącznie po zasygnalizowaniu takiej potrzeby załodze. Oprócz obostrzeń wynikających bezpośrednio z nowego reżimu sanitarnego, w trakcie lotu pasażerowie będą mieli również obowiązek dostosowania się do wszelkich zasad wprowadzonych przez linię lotnicza organizującą połączenie.

Na osobny akapit zasługuje karta Lokalizacyjna Pasażera, czyli dokument, który pasażerowie będą musieli wypełnić i oddać załodze samolotu przed zakończeniem lotu. Dokument ten jest istotny, ponieważ pozwala na szybkie zlokalizowanie podróżnego w obliczu wykrycia na pokładzie samolotu osoby z objawami koronawirusa. Jeśli pasażer zapomni wypełnić i/lub oddać dokumentu załodze, będzie miał ponownie szansę złożyć go na terenie lotniska. W terminalu przylotowym w Katowice Airport znajdują się bowiem dobrze oznaczone i widoczne stanowiska, gdzie można spokojnie dokończyć procedurę.

Warto wiedzieć, że mimo całkowitego zakazu lotów pasażerskich, który w Polsce obowiązywał od 15 marca 2020 roku, Katowice Airport cały czas utrzymywało zdolności operacyjne. Choć regularny oraz czarterowy ruch został wstrzymany, na pyrzowickim lotnisku cały czas realizowane były rejsy towarowe, a swoją działalność kontynuowała baza techniczna do obsługi samolotów. Niestety niezmiennym zostaje fakt, że liczba operacji w Katowice Airport spadła w trakcie zakazu lotów o ponad 90%. Powoli widać jednak światełko w tunelu, ponieważ za sprawą decyzji Rządu RP od 1 czerwca 2020 roku możliwe jest już wykonanie krajowych rejsów pasażerskich. Na ten moment Polskie Linie Lotnicze LOT postanowiły, że na terenie kraju połączenia będą wykonywane między Warszawą a ośmioma lotniskami regionalnymi. W związku z sytuacją epidemiczną w województwie śląskim, na tej liście zabrakło – mimo faktu, że port spełnia wszystkie wymogi wynikające z nowego reżimu sanitarnego – Katowice Airport. Planowo rejsy krajowe PLL LOT z pyrzowickiego lotniska mają zostać wznowione 20 czerwca 2020 roku.

Tekst: Piotr Adamczyk, Jakub Mańka – PR Katowice Airport
Zdjęcia: Piotr Adamczyk – PR Katowice Airport

(7 ocen, średnia: 5,00 na 5)

Udostępnij:

Powiązane posty

Zostaw komentarz

Obraz CAPTCHY