Terminal przylotowy

W środę 22 stycznia 2014 roku podpisaliśmy z firmą Skanska umowę na budowę nowego przylotowego terminalu pasażerskiego oraz infrastruktury towarzyszącej (parking i układ drogowy). Zgodnie z umową inwestycja o wartości ponad 53 mln zł brutto ma zostać zakończona pod koniec czerwca 2015 roku.

Nowy terminal realizowany jest w ramach dofinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu „Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice”. Obejmuje on pięć zadań tj. modernizację istniejącego hangaru i budowę nowego , uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap I  (modernizacja systemu odwadniającego w porcie lotniczym), budowę nowej bazy CARGO – etap I (budowa płyty postojowej cargo wraz z drogą kołowania E0); budowę terminalu przylotowego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap II (budowa stanowiska odladzania samolotów). Całkowita wartość projektu wynosi 182 mln zł, z czego wartość dofinansowania to blisko 71,5 mln zł.

W chwili obecnej w Katowice Airport znajdują się dwa terminale pasażerskie A i B. W pierwszym z nich obsługiwanych jest ruch odlotowy i przylotowy w obszarze ruchu Non-Schengen. Obiekt ma powierzchnię 8 600 metrów kwadratowych. Z terminalu pasażerskim B o łącznej powierzchni 13 700 metrów kwadratowych korzystają pasażerowie podróżujący w obrębie strefy Schengen. Roczna przepustowość terminali pasażerskich pyrzowickiego lotniska wynosi obecnie 3,6 mln podróżnych.

Pyrzowice_TP_2_05

Nowa hala przylotów zostanie wybudowana na zachód od terminalu pasażerskiego B wzdłuż zachodnich stanowisk płyty postojowej nr 1. Zaplanowano ją, jako jednokondygnacyjny obiekt o kubaturze ok. 48 300 metrów sześciennych, długości ok. 160 metrów i wysokości prawie 8 metrów. Bryła budowli architektonicznie nawiązywać będzie do oddanej w czerwcu 2012 rozbudowanej części terminalu pasażerskiego A. Łączna powierzchnia nowej hali przylotów wyniesie ok. 6,9 tys. metrów kwadratowych. Hol odbioru bagażu wraz z miejscem do kolejkowania dla pasażerów będzie liczył ok. 3,6 tys. metrów kwadratowych Na tej powierzchni znajdzie się również serce hali przylotów, czyli sześć karuzel do odbioru bagażu (obecnie w obydwu terminalach funkcjonują w sumie cztery karuzele). Bagażownia będzie liczyć ok. 800 metrów kwadratowych, a część ogólnodostępna ok. 1,2 tys. metrów kwadratowych. Pozostała powierzchnia zostanie zagospodarowana pomieszczeniami technicznymi oraz dla Służby Celnej i Straży Granicznej.

W nowym terminalu obsługiwany będzie ruch z obszaru Schengen jak i Non Schengen. Docelowo do nowej hali przylotów mają zostać przeniesione wszystkie stanowiska wypożyczalni samochodów znajdujące się obecnie w częściach ogólnodostępnych terminali pasażerskich A i B. Pozwoli to uwolnić nowe powierzchnie w części ogólnodostępnej tych obiektów, zwłaszcza w terminalu pasażerskim A.

Budowa nowej hali przylotów wiąże się też ze zmianą układu komunikacyjnego wokół terminali oraz rozbudową parkingu. Na powierzchni 1,2 ha Powstanie 313 nowych miejsc parkingowych na parkingu P1 (przed terminalami pasażerskimi), który rozbudowany zostanie na zachód. Na nowej części parkingu wydzielona zostanie strefa parkowania dla wypożyczalni samochodów oraz miejsca postojowej dla autobusów komunikacji miejskiej. Tym samym liczba miejsc postojowych na położonym najbliżej terminali pasażerskich parkingu pyrzowickiego lotniska wzrośnie do 1210.

Oddanie nowej hali przylotów zdecydowanie wpłynie na polepszenie komfortu obsługi pasażerów przylatujących do Katowice Airport. Wpłynie  również na skrócenie czasu oczekiwania na bagaż i wzrost przepustowości lotniska pod kątem obsługi osób podróżujących do Pyrzowic. Nowe powierzchnie w terminalach A i B uwolnione dzięki przeniesieniu do nowej hali obsługi wszystkich pasażerów przylatujących do Pyrzowic zostaną wykorzystane do powiększenia stref odlotów w wymienionych częściach terminali, co także wpłynie na wzrost komfortu obsługi pasażerów odlatujących.

Po oddaniu nowej hali przylotów do użytku łączne powierzchnia terminali pasażerskich Katowice Airport wzrośnie do ok. 29 200 metrów kwadratowych, a roczna przepustowość do ok. 5,5 mln pasażerów.

Tekst i zdjęcia: Piotr Adamczyk (Dział Komunikacji i Promocji Katowice Airport)
Wizualizacje: Budoprojekt

Happy Or Not – oddajemy głos w ręce pasażerów Niższe minima do startu i lądowania Początki lotnictwa komunikacyjnego w Pyrzowicach (1966-1967)
Pokaż komentarze
Aktualnie nie ma żadnych komentarzy.