Program inwestycyjny Katowice Airport 2024 – 2028

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA zaprezentowało program inwestycyjny Katowice Airport na lata 2024-2028. Plan obejmuje rozbudowę wszystkich stref lotniska tj. pasażerskiej, obsługi technicznej samolotów oraz cargo. Ponadto GTL SA planuje rozwinąć czwarty, nowy obszar działalności, którym będzie węzeł do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Największym i najkosztowniejszym projektem zaplanowanym w programie inwestycyjnym na lata 2024-2028 jest budowa głównego terminalu pasażerskiego.

Koncepcja rozbudowy strefy pasażerskiej została przygotowana we współpracy z firmą Arup – globalnym podmiotem, zatrudniającym 16 tys. inżynierów, projektantów, planistów i konsultantów w 90 biurach na całym świecie. Arup od 1946 roku specjalizuje się w przygotowywaniu skomplikowanych projektów infrastrukturalnych. Od 1998 roku firma jest obecna w Polsce i odpowiada m.in. za planowanie rozwoju lotnisk dla ok. 85% ruchu lotniczego w kraju.

Punktem wyjścia do przygotowania koncepcji rozbudowy infrastruktury katowickiego lotniska są nowe prognozy ruchu pasażerskiego dla Katowice Airport do 2040 roku, które zostały opracowane przez zespół analityków Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA i walidowane przez firmę Arup. Wynika z nich, że już w 2028 roku z siatki połączeń lotniska im. Wojciecha Korfantego może skorzystać nawet 7,5 mln podróżnych, a granica 10 mln pasażerów zostanie przekroczona w okolicy 2033 roku.

Prognozy ruchu pasażerskiego

Źródło: Prognozy własne GTL SA

Również Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) w dokumencie „Prognoza ruchu lotniczego 2022–2040”, który został przedstawiony we wrześniu 2023 roku, zakłada, że katowickie lotnisko znajdzie się w gronie trzech polskich portów regionalnych, które obsługiwać będą 10 mln podróżnych. W prognozie ULC dla Katowice Airport przekroczenie granicy 10 mln pasażerów rocznie przewiduje się około 2040 roku.

Zarówno prognozy przygotowane przez GTL SA, jak i te opracowane niezależnie przez ULC, jasno wskazują na konieczność znaczącej rozbudowy infrastruktury Katowice Airport przeznaczonej do obsługi ruchu pasażerskiego.

Główne cele programu inwestycyjnego i najważniejsze inwestycje

Główne cele programu inwestycyjnego Katowice Airport 2024-2028 to:

 • Zwiększenie przepustowości infrastruktury terminalowej do 10 mln pasażerów rocznie w perspektywie do 2032 roku.
 • Poprawa standardu i komfortu korzystania z terminali pasażerskich.
 • Integracja transportu zbiorowego do lotniska – autobusowego i kolejowego.
 • Modernizacja infrastruktury parkingowej i rozbudowa liczby miejsc postojowych.
 • Wzmocnienie infrastruktury do obsługi technicznej samolotów.
 • Rozwój strefy do obsługi frachtu lotniczego.
Kliknij w obrazek, żeby powiększyć

Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących inwestycji:

 • Główny terminal pasażerski wyposażony w rękawy i połączony tunelem ze stacją kolejową.
 • Nowy układ drogowy przed terminalem głównym ze strefą kiss & fly.
 • Multimodalne centrum przesiadkowe.
 • Rozbudowa parkingów terenowych, budowa parkingu wielopoziomowego.
 • Multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową.
 • Nowa strażnica Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej.
 • Budowa czwartego hangaru do obsługi technicznej samolotów.
 • Budowa drugiego terminalu towarowego.

Główny terminal pasażerski

Nowa infrastruktura do obsługi ruchu pasażerskiego powstanie w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się terminal pasażerski A, stara wieża kontroli ruchu lotniczego oraz tzw. „budynek wielofunkcyjny”.

Do 2028 roku w Katowice Airport powstanie dwukondygnacyjny główny terminal pasażerski o powierzchni 49 tys. m2. Na poziomie zero zlokalizowane będą stanowiska odprawy biletowo-bagażowej, hala przylotów oraz bagażownie. Na poziomie +1 znajdzie się kontrola bezpieczeństwa, kontrola paszportowa, hala odlotów i strefa bramek wejściowych do samolotów, w części wyposażona w rękawy. Obiekt połączony będzie ze stacją kolejową „Pyrzowice Lotnisko” za pomocą tunelu dla pieszych o długości ok. 270 metrów. Koncepcja zakłada, że po 2028 roku, w perspektywie do 2032 roku, terminal główny będzie można rozbudować o kolejne 23 tys. m2 do nawet 72 tys. m2.

Fazowanie budowy głównego terminalu pasażerskiego

Faza 1a
Do 2028 roku powstanie nowy dwukondygnacyjny terminal o powierzchni 49 tys. m2, w którym obsługiwany będzie ruch wylotowy do krajów Non-Schengen oraz przylotowy z krajów strefy Schengen. W terminalach A i B obsługiwany będzie ruch wylotowy do krajów Schengen, a w terminalu C przylotowy z krajów Non-Schengen. Po zakończeniu tej fazy łączna powierzchnia infrastruktury terminalowej w Katowice Airport będzie wynosiła 82 tys. m2 i w komfortowych warunkach będzie można obsługiwać ok. 8 mln podróżnych rocznie.

Faza 1b
Do 2030 roku wyburzony zostanie terminal pasażerski A. Powstanie 7,5 tys. m2 nowej powierzchni terminalowej w postaci pirsu łączącego terminal B z terminalem głównym. Ruch wylotowy do krajów Non-Schengen oraz przylotowy z krajów Schengen obsługiwany będzie w nowym terminalu. W terminalu B obsługiwany będzie ruchu odlotowy do krajów Schengen, a w terminalu C przylotowy z krajów Non-Schengen. W 2030 roku łączna powierzchnia infrastruktury terminalowej katowickiego lotniska będzie wynosiła 81 tys. m2, będzie to mniej niż dwa lata wcześniej ze względu na fakt, że terminal pasażerski A zastąpiony zostanie nową częścia terminalu głównego. Przepustowość infrastruktury nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła 8 mln podróżnych rocznie.

Faza 1c
Do 2032 roku zaplanowano rozbiórkę tzw. „starego terminalu cargo” oraz uzupełnienie bryły nowego terminalu pasażerskiego o 16 tys. m2 nowej powierzchni. W tej fazie nastąpi przeniesienie całego ruchu wylotowego do nowego terminalu, gdzie znajdzie się główna kontrola bezpieczeństwa, w której kontrolowani będą pasażerowie wylatujący do krajów Schengen, jak i Non-Schengen. W fazie 1c dojdzie także do rekonfiguracji funkcji terminalu B, w którym zlikwidowana zostanie kontrola bezpieczeństwa i poszerzona hala odlotów na pierwszym piętrze. Na zakończenie pierwszej fazy budpwy terminalu głównego powierzchnia całej infrastruktury terminalowej Katowice Airport będzie wynosiła 96 tys. m2, co umożliwi obsługę w komfortowych warunkach ok. 10 mln pasażerów w ciągu roku.

Możliwość dalszej rozbudowy po 2032 roku

Przygotowana przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA koncepcja zakłada, że po 2032 roku będzie istniała możliwość zwiększenia przepustowości terminalu głównego, poprzez jego dalszą, modułową rozbudowę w kierunku wschodnim. Zwiększenie powierzchni całkowitej do 114 tys. m2 umożliwi obsłużenie w komfortowych warunkach 12 mln pasażerów rocznie, a do 128 tys. m2 aż 15 mln.

Terminale pasażerskie w 2032 roku

Całkowita powierzchnia terminali pasażerskich to 96 tys. m2, a roczna przepustowość to 10 mln podróżnych.

Rozbudowa głównego terminalu pasażerskiego po 2032 roku (faza 2)

Całkowita powierzchnia terminali pasażerskich to 114 tys. m2, a roczna przepustowość to 12 mln podróżnych. Zmiana funkcji terminalu pasażerskiego C i przeniesienie całego ruchu przylatującego do terminalu głównego.

Rozbudowa głównego terminalu pasażerskiego po 2032 roku (faza 3)

Całkowita powierzchnia terminali pasażerskich to 128 tys. m2, a roczna przepustowość to 15 mln podróżnych.

Nowy układ drogowy i centrum przesiadkowe

Nowy układ drogowy powstanie przed głównym terminalem pasażerskim, w miejscu gdzie obecnie znajduje się parking nr 2. Składać się będą na niego: nowa strefa wjazdowa oraz wyjazdowa, drogi wewnętrzne oraz strefa kiss & fly. Multimodalne centrum przesiadkowe powstanie pomiędzy stacją kolejową a terminalem głównym. Z centrum korzystać mają nie tylko pasażerowie, ale także mieszkańcy gmin sąsiadujących z lotniskiem.

Rozbudowa parkingów terenowych, budowa parkingu wielopoziomowego

W związku z prognozowanym coraz większym ruchem pasażerskim, wzrastać będzie zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. W 2023 roku w Katowice Airport dostępnych było około 5500 miejsc parkingowych. Do 2030 roku GTL SA planuje wybudować około 8000 nowych miejsc postojowych, z tego 6500 przypadać będzie na nowe parkingi terenowe. W ramach programu inwestycyjnego powstanie także parking wielopoziomowy, w pierwszej fazie na 1500 miejsc. Obiekt zostanie zlokalizowany przy nowym rondzie, które zostało oddane do użytku w maju 2023 roku. Parking wielopoziomowy z terminalem głównym połączony będzie za pomocą oszklonego pirsu.

1. 2024 – I etap budowy parkingu przy centralnej wartowni: 750 miejsc
2. 2024 – I etap budowy parkingu na terenie Cargo City: 906 miejsc
3. 2025 – II etap budowy parkingu przy centralnej wartowni: 500 miejsc
4. 2025 – II etap budowy parkingu na terenie Cargo City: 1153 miejsca
5. 2025 – rozbudowa parkingu P1: 400 miejsc
6./7. 2026 – III etap budowy parkingu na terenie Cargo City: 1250 miejsc
8. 2027 – IV etap budowy parkingu na terenie Cargo City: 665 miejsc
9. 2028 – budowa parkingu wielopoziomowego: 1500 miejsc
10. 2030 – budowa parkingu dwupoziomowego za autostradą: 1000 miejsc

Multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową

Inwestycja zostanie zlokalizowana w południowo-wschodniej części portu. Sercem projektu jest kolejowy, trzytorowy front rozładowczy do załadunkui rozładunku towarów oraz paliw, który sąsiadować będzie z trzema zbiornikami o pojemności 1000 m3 każdy i dwoma stanowiskami rozładunku autocystern. W części węzła znajdującej się w strefie zastrzeżonej lotniska powstaną trzy stanowiska nalewaków dla cystern lotniskowych. Ponadto powstanie bocznica kolejowa łącząca katowickie lotnisko z Centralną Magistralą Kolejową za pośrednictwem linii kolejowej nr 182 Zawiercie–Tarnowskie Góry.

Projekt pod nazwą Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym „Katowice” uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 2021–2027 Military Mobility w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.

Czwarty hangar techniczny (H4)

Hangar H4 zaplanowano pomiędzy hangarem H3, a wieżą kontroli lotniska Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Będzie to obiekt bliźniaczy do hangaru H3. Planowane parametry czwartego hangaru to 9,2 tys. m2 powierzchni, ok. 122 tys. m3 kubatury, 17,6 metrów wysokości, obiekt wyposażony będzie w czteroskrzydłową bramę o szerokości 88 metrów. Sercem hangaru będą dwie zatoki do serwisowania samolotów o maksymalnej wielkości Airbusa A321neo.

Drugi terminal towarowy

Drugi terminal towarowy powstanie w południowo-wschodniej części lotniska, w strefie cargo. Planowana powierzchnia obiektu to ok. 10 tys. m2. Po oddaniu drugiego terminalu cargo do użytku, roczna przepustowość infrastruktury terminalowej do obsługi ładunków w Katowice Airport wyniesie ok. 75 tys. ton.

Nowa strażnica Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej

Budowa głównego terminalu pasażerskiego będzie wymagała przeniesienia do nowej lokalizacji Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. W związku z powyższym GTL SA zaplanowało budowę nowego centrum zarządzania kryzysowego, którego centralnym punktem będzie strażnica Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. Obiekt zlokalizowany będzie pomiędzy drogami kołowania Alfa, Echo 2, Delta i Hotel 4. Projekt zakłada, że strażnica będzie miała ok. 1750 m2 powierzchni. Znajdzie się w niej hala garażowa z 6 stanowiskami postojowymi dla 12 pojazdów oraz pomieszczenia techniczne i socjalno-administracyjne.

Nowe zaplecze działów transportu i eksploatacji lotniska

Budowa parkingu wielopoziomowego będzie wymagała przeniesienia zaplecza działu transportu i eksploatacji lotniska. Nowa infrastruktura powstanie na działce zlokalizowanej w południowo-wschodniej części portu pomiędzy płytą do odladzania a multimodalnym węzłem przeładunku towarów i paliw.

Koszty programu inwestycyjnego i finansowanie

Całkowity szacunkowy koszt programu inwestycyjnego Katowice Airport na lata 2024-2028 to ok. 1,5 mld złotych, w tym ok. 950 mln zł to koszt budowy głównego terminalu pasażerskiego. GTL SA planuje sfinansować projekt ze środków własnych, kredytu komercyjnego, podniesienia kapitału oraz dotacji z Unii Europejskiej.

Spodziewane efekty realizacji programu inwestycyjnego

Realizacja programu inwestycyjnego na lata 2024-2028 Katowice Airport wzmocni swoją pozycję rynkową we wszystkich obszarach działalności, tj. w obsłudze ruchu pasażerskiego, serwisowaniu statków powietrznych oraz cargo lotniczym.

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej zostanie otwarty nowy obszar działalności w postaci multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw, który funkcjonować będzie w oparciu o bocznicę kolejową. Przeprowadzenie rozbudowy katowickiego lotniska pozwoli sprostać wymogom rosnącego ruchu pasażerskiego, a także oczekiwaniom kontrahentów GTL SA zajmujących się obsługą techniczną i transportem cargo. Nowa infrastruktura to także wzrost zatrudnienia.

Szacujemy, że do 2030 roku we wszystkich firmach i instytucjach państwowych działających na terenie portu będzie pracowało już ok. 8 tys. osób.

Katowice Airport to jedno z najcenniejszych aktywów województwa śląskiego, dlatego realizacja programu inwestycyjnego na lata 2024-2028 sprawi, że jego rola na mapie europejskich lotnisk będzie jeszcze większa, z pożytkiem dla gospodarki województwa i jego mieszkańców.

Tekst: Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport

Koniec budowy nowej drogi startowej Generalny remont terminalu A [galeria] Statystyczne podsumowanie 2023 roku
Pokaż komentarze
Aktualnie nie ma żadnych komentarzy.