Przebudowa terminalu pasażerskiego A

Rok 2015 był bardzo ważny z perspektywy rozwoju infrastruktury naszego lotniska. Uruchomiliśmy serce Katowice Airport, czyli nową drogę startową o długości 3 200 metrów. Zakończyliśmy budowę nowej płyty do odladzania i drogi kołowania E0 wraz z płytą postojową dla samolotów cargo, przed nią zgodnie z harmonogramem trwa budowa nowego terminalu cargo, który do użytku zostanie oddany w II kwartale 2016 roku. W czerwcu 2015 roku pierwsi pasażerowie skorzystali z terminalu przylotowego (terminal C), który przejął funkcje przylotowe z terminali A i B. Bezpośrednio z tą inwestycją związane jest kolejne przedsięwzięcie budowlane na pyrzowickim lotnisku, czyli generalny remont i przebudowa terminalu pasażerskiego A.

01_przebudowa_terminalu_a

Terminal A to tak naprawdę pierwszy obiekt który powstał do obsługi cywilnego ruchu lotniczego na naszym lotnisku. Swoim początkiem sięga końca lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy wybudowany został pierwszy terminal pasażerski o powierzchni 550 metrów kwadratowych. Jego konstrukcja została wchłonięta podczas kolejnych rozbudów i modernizacji terminala A, które miały miejsce w 1994 roku, 2004, 2011 i w 2014 roku kiedy to obiekt przyjął obecną formę. Po wejściu Polski do strefy Schengen budynek przejął funkcje obsługi wylotów i przylotów w ruchu Non-Schengen. W czerwcu 2015 roku oddany do użytku został terminal C, w którym obsługiwany jest ruch przylotowy do Katowice Airport zarówno z krajów strefy Schengen jak i spoza Schengen. Od tamtej pory terminal A obsługuje tylko ruch wylotowy do krajów strefy Non-Schengen. W ramach długoterminowego planu modernizacji i przebudowy infrastruktury terminalowej Katowice Airport związanej z oddaniem do użytku terminalu C i uwolnieniem powierzchni hal przylotów na terminalach A i B został przygotowany projekt modernizacji obydwu obiektów. Na pierwszy ogień poszedł terminal A.

03_przebudowa_terminalu_a
Układ funkcjonalny terminalu A przed przebudową.

Przed przebudową podstawowe parametry terminalu prezentowały się następująco. Całkowita powierzchnia obiektu wynosiła 9 700 metrów kwadratowych, jego orientacyjne wymiary to 124 metry długości i szerokość od 50 do 80 metrów. W terminalu znajdowało się siedemnaście stanowisk kontroli biletowo-bagażowej, cztery stanowiska do kontroli bezpieczeństwa pasażerów, jedno stanowisko do kontroli załóg i personelu lotniska (CMC), cztery stanowiska kontroli paszportowej i sześć bramek do zapokładowania pasażerów.

Projekt przebudowy zakłada, że po jej zakończeniu o ponad 50% wzrośnie przepustowości terminalu. Nastąpi to dzięki zwiększenie liczby stanowisk kontroli bezpieczeństwa, kontroli paszportowej i bramek do zapokładowania pasażerów. Dzięki nowym rozwiązaniom funkcjonalnym i zwiększonej powierzchni zarówno hali ogólnodostępnej jak i hali odlotów wzrośnie możliwości w zakresie podniesienia jakości obsługi podróżnych i ich komfortu w oczekiwaniu na rejs. Przebudowa umożliwi także aktywizację przestrzeni na pierwszym piętrze terminalu A. Ponadto ujednolicenie wyglądu ścian i podłóg oraz innych elementów wyposażenia z rozbudowaną w 2011 roku (szklana nawa od strony parkingów) i zmodernizowaną w latach 2013-2014 (rozbudowa bagażowni i remont strefy przed stanowiskami odprawy biletowo-bagażowej) częścią terminalu, podniesiony zostanie standard architektoniczny obiektu.

04_przebudowa_terminalu_a
Układ funkcjonalny terminalu A po przebudowie.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej podstawowym elementom związanym z modernizacją terminalu A. Powierzchnia hali ogólnodostępnej zostanie zwiększona poprzez wyburzenie wysp ze stanowiskami wypożyczalni samochodów, które zostały przeniesione do terminalu C. W ramach przedsięwzięcia powstanie w nowej lokalizacji całkowicie nowa strefa kontroli bezpieczeństwa składająca się z sześciu stanowisk do kontroli pasażerów oraz jednego stanowiska do kontroli załóg samolotów i personelu lotniska. Za nią powstanie nowa strefa kontroli paszportowej z sześcioma stanowiskami w układzie 2 x 3. Za linią kontroli paszportowej zaprojektowano przejścia z podziałem na „z przedziałami do oclenia” (linia czerwona) i „bez towarów do oclenia” (linia zielona). I tu dochodzimy do najważniejszego elementu przebudowy, czyli połączenia zamkniętej hali przylotów i części restauracyjnej na pierwszym piętrze terminalu A z halą odlotów. W wyniku tego procesu na parterze obiektu powstanie hala odlotów o wymiarach 110 metrów i szerokości od 18 do 30 metrów. W ramach tej części terminalu wyodrębniony zostanie nowy układ bramek do zapokładowania pasażerów, będzie ich dziewięć. Rozstaw wyjść co 12 metrów umożliwi czytelny podział grup pasażerów do poszczególnych wyjść. Na hali powstanie nowy, dodatkowy układ sanitarny. Ponadto wydzielone zostanie miejsce dla czterech powierzchni komercyjnych, w tym sklepu wolnocłowego, który zrealizowany zostanie w formule walkthrough i znajdzie się zaraz za strefą kontroli celnej. W północno-wschodniej części hali odlotów, w niezmienionej formule pozostanie salonik VIP, dla którego przeznaczono dodatkową powierzchnię pod przyszłą rozbudowę.

02_przebudowa_terminalu_a

Na wysokości bramki nr 3 zaprojektowano połączenie hali odlotów z restauracją na pierwszym piętrze. Zostanie ono zrealizowane poprzez układ komunikacyjny obejmujący schody, schody ruchome oraz dźwig panoramiczny.

W ramach przebudowy stolarka, podłogi, ściany zarówno w nowej hali odlotów jak i objętej przebudową części ogólnodostępnej obiektu zostaną ujednolicone i będą nawiązywać do pozostałych, przebudowanych w poprzednich latach, części terminalu.

Prace modernizacyjne i przebudowa prowadzone przez firmę Skanska SA przewidziano w okresie od 1 listopada 2015 roku do 30 maja 2016 roku. Koszt inwestycji to 18,4 mln zł brutto. Na czas przebudowy terminal B został dostosowany do obsługi ruchu wylotowego do kraj strefy Schengen i Non-Schengen.

Tekst i zdjęcia: Piotr Adamczyk, PR Katowice Airport
Grafiki: Adam Krawczyk, Dział Marketingu Katowice Airport

Rozbudowa i przebudowa terminalu pasażerskiego B Liczbowe podsumowanie 2018 roku Niższe minima do startu i lądowania
Pokaż komentarze
Aktualnie nie ma żadnych komentarzy.