Harmonogram otwarcia nowej drogi startowej

01_przeniesienie_ruchu

Dokładnie 30 dni zostało do najważniejszego od wielu lat wydarzenia na katowickim lotnisku, czyli uruchomienia nowej drogi startowej. 28 maja 2015 roku w godzinach porannych odbędzie się pierwszy start samolotu rejsowego z nowej infrastruktury. Zanim jednak do tego dojdzie kilkadziesiąt osób skupi w godzinach nocnych swoje wysiłki nad dokonaniem ostatecznych i nieodwracalnych w sensie operacyjnym zmian pola manewrowego.

Zanim opiszę szczegóły tej operacji mały rys historyczny. Decyzja o budowie nowej drogi startowej zapadła pod koniec 2008 r. wraz z przyjęciem Planu Generalnego lotniska, czyli planu jego dalszego, wieloletniego rozwoju. Ostateczny wariant realizacyjny został przyjęty przez Zarząd GTL S.A. 3 lutego 2011 r. i zakładał budowę nowej drogi startowej o długości 3 200 m z przesuniętym o 320 m progiem na kierunku 27. Kolejne miesiące minęły na dokładnej analizie warunków posadowienia projektowanych obiektów, sposobu jej odwodnienia, uzbrojenia w niezbędne media, czego efektem było opracowanie dokumentacji projektowej. Decyzja zezwalająca na rozpoczęcie prac budowlanych została wydana przez Wojewodę Śląskiego 13 stycznia 2012 r., co otworzyło drogę do wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowa z firmą Budimex S.A. została podpisana 26 listopada 2012 r., a „pierwsza łopata” pod nowy pas startowy została wbita 7 stycznia 2013 r. Prace budowlane trwały łącznie 710 dni. 26 lutego 2015 r. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. uzyskało od Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie nowej infrastruktury.

Ostatnie miesiące to także okres intensywnych prac nad zmianami w dokumentacji operacyjnej lotniska – dokumentacji rejestracyjnej i AIP Polska, Instrukcji Operacyjnej, porozumieniu o współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, rejestracja nowych pomocy w rejestrze lotniczych urządzeń naziemnych prowadzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, w końcu kontrole inspektorów ULC.

Zbliżające się zmiany sygnalizują też od pewnego czasu publikacje NOTAM. Dwa z nich o numerach E4740/14 i E4741/14 informują o zamknięciu lotniska „z przyczyn operacyjnych” w dniu 28 maja b.r. w przedziałach czasowych 01:00 – 05:55 i 07:00 – 14:00 czasu lokalnego. 16 kwietnia pojawił się Trigger NOTAM, czyli depesza informująca o ważnych zmianach dotyczących lotniska ujętych w Zmianie lub Suplemencie do AIP, zawierająca krótki opis treści, datę i czas wejścia w życie oraz numer seryjny Zmiany lub Suplementu. W tym przypadku jest to krótki, ale wymowny tekst „NEW RWY AND RELATED INFRASTRUCTURE”.

Jak będzie przebiegała operacja przeniesienia ruchu na nowy pas i jakie jej elementy zostaną udostępnione w pierwszych godzinach? Po ostatnim wieczornym lądowaniu, jakim według aktualnych danych będzie przylot samolotu linii Wizzair z Doncaster, lotnisko zostanie zamknięte dla ruchu lotniczego w godzinach od 01.00 do 07.00. Pozwoli to na wykonanie ponad 140 czynności wyspecyfikowanych szczegółowo w opracowanych listach kontrolnych w odniesieniu do oznakowania dróg kołowania i czynnej drogi startowej oraz wzrokowych pomocy nawigacyjnych, a także przełączenia się na nowy system sterowania oświetleniem nawigacyjnym.

mapka-blog2a
Na zielono zaznaczono dostępne dla samolotów powierzchnie pola manewrowego Katowice Airport w godzinach 06:00 – 07:00.

Z uwagi na bardzo krótki czas na wykonanie tych prac na poranne rozloty zostaną oddane do ruchu jedynie drogi kołowania E3, E2, E1, F, S i oczywiście nowa droga startowa w jej pełnej, docelowej konfiguracji. W tym przedziale czasowym lotnisko będzie dostępne wyłącznie do startów i nie będzie mogło być planowane w planach lotu jako lotnisko zapasowe.

mapka-blog2b
Na zielono – powierzchnie pola manewrowego dostępne dla samolotów w Katowice Airport w godzinach po godzinie 14:00.

O godzinie 07:00 lotnisko zostanie ponownie zamknięte na kolejnych 7 godzin, czyli w założeniach na około dwie pełne rotacje najczęściej operujących przewoźników na lotnisku Katowice Airport. Po godzinie 14:00 pierwszy samolot wyląduje na nowym pasie i będzie miał dodatkowo dostępną drogę kołowania szybkiego zejścia N.

W AIP lotniska dostępne będą mapy podejść instrumentalnych ILS or LOC RWY 27, VOR RWY 09 i VOR RWY 27 oraz mapa do lotów z widocznością. Lotnisko przez cały czas będzie miało CAT 8 zabezpieczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czyli bez zmian w stosunku do obecnego statusu. Podobnie nic się nie zmieni w pracy Lotniskowej Stacji Meteorologicznej, która będzie dostarczała informacje pogodowe w formatach METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, GAMET, ostrzeżenia lotniskowe oraz mapy.

mapka-blog2c
Na zielono – powierzchnie pola manewrowego Katowice Airport dostępne dla statków powietrznych od 1 czerwca 2015 r.

Kolejne dni po tej dacie zostaną poświęcone na uruchomienie dróg kołowania L i H2, co pozwoli na bezkolizyjne wprowadzenie wykonawcy kolejnej inwestycji w Katowice Airport, której celem będzie przekształcenie obecnej drogi startowej na drogę kołowania H oraz doposażenie pozostałej części pola naziemnego ruchu lotniczego we wzrokowe pomoce nawigacyjne umożliwiające wykonywanie operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności (LVP).

Tekst: Michał Stanek, JRP Katowice Airport
Zdjęcia: Piotr Adamczyk, PR Katowice Airport
Grafiki: Adam Krawczyk, DM Katowice Airport; AIP Polska

Lotnicze ciekawostki w Katowice Airport w 2022 roku Rozkład lato 2019 Podsumowanie sezonu czarterowego 2019
Pokaż komentarze
Aktualnie nie ma żadnych komentarzy.