Rozbudowa i przebudowa terminalu pasażerskiego B

06_terminal_b

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, firma zarządzająca Katowice Airport, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wybrało wykonawcę przebudowy i rozbudowy terminalu pasażerskiego B. Zwycięzcą procedury przetargowej, w której oferty złożyło pięć podmiotów, została firma „Promus Ruda Śląska Sp. z o.o.”. Wartość umowy to 77,4 mln zł netto.

Celem inwestycji jest usprawnienie pracy Katowice Airport, poprzez nowy układ funkcjonalny terminalu pasażerskiego B, zapewniający zasadniczą poprawę wydajności i jakości obsługi pasażerów oraz dostosowanie systemu kontroli bezpieczeństwa do wyższych, planowanych norm.

Aktualnie w Katowice Airport funkcjonują trzy terminale pasażerskie. Terminal pasażerski A o powierzchni użytkowej 9 800 m2, w którym obsługiwany jest ruch wylotowy do krajów nienależących do strefy Schengen. Następnie terminal B o powierzchni użytkowej ponad 12 200 m2. Korzystają z niego pasażerowie podróżujący do krajów należących do strefy Schengen.  Ostatnim obiektem jest terminal C, w którym obsługiwany jest cały ruch przylotowy. Jego powierzchnia użytkowa to prawie 7 000 m2. Łącznie powierzchnia użytkowa wszystkich terminali pasażerskich to ok. 29 000 m2. Roczna, szacunkowa przepustowość całej infrastruktury terminalowej to ok. 6 mln pasażerów.

Terminal pasażerski B oddany został do użytku w lipcu 2007 roku. Do połowy 2015 roku obsługiwany był w nim cały ruch wylotowy i przylotowy pomiędzy Katowice Airport a krajami strefy Schengen.  W połowie 2015 roku w terminalu zlikwidowano funkcje przylotowe, które przekazane zostały do nowo otwartego terminalu C. W ciągu 12 lat funkcjonowania terminalu B (od lipca 2007 roku do lipca 2019 roku) obsłużono w nim około 14 mln podróżnych, w tym samym czasie z siatki połączeń Katowice Airport skorzystało około 37,3 mln pasażerów.

W ramach inwestycji rozbudowy i przebudowy terminalu pasażerskiego B zostanie zwiększona powierzchnia i kubatura budynku. Przed rozbudową powierzchnia użytkowa obiektu wynosiła 12 213 m2, po rozbudowie osiągnie 17 187 m2, czyli o 40% więcej. Przed rozbudową kubatura terminalu pasażerskiego B to 88 380 m3, po zakończeniu inwestycji wzrośnie o 35% do 120 256m3.

Obiekt zostanie nie tylko powiększony ale praktycznie w całości w środku wymieniony. Można pokusić się o stwierdzenie, że środek terminalu pasażerskiego B w znaczącej części powstanie na nowo.

01_terminal_b

Zaczynając od strony parkingów terminal uzyska nową elewację, która architektonicznie będzie spójna z elewacjami terminali A i C, dzięki czemu poprawi się estetyka południowej części infrastruktury terminalowej. Istotną zmianą będzie także przesunięcie o ok. 17,5 metra fasady terminalu pasażerskiego B na południe i zrównanie jej z linią terminalu C, a to umożliwi połączenie obiektów. Ten zabieg będzie miał wpływ na powierzchnie parteru hali ogólnodostępnej terminalu B, która wzrośnie aż o 1 900 m2.

02_terminal_b

Wewnątrz hali ogólnodostępnej także dojdzie do znaczących zmian, polegających na rozdzieleniu poziomami strefy stanowisk kontroli biletowo-bagażowej ze strefą kontroli bezpieczeństwa. Aktualnie obydwie strefy znajdują się na parterze. Zmiana ta będzie możliwa dzięki zabudowaniu otworów pomiędzy parterem a pierwszym piętrem, w konsekwencji na pierwszym piętrze uzyskana zostanie dodatkowa powierzchnia i właśnie tam, powstanie nowa strefa kontroli bezpieczeństwa. Wzrośnie liczba stanowisk kontroli z 6 do 8. Uwolniona dzięki temu zabiegowi powierzchnia na parterze, zostanie zagospodarowana nowymi stanowiskami kontroli biletowo-bagażowej, ich liczba wzrośnie z 18 do 28. Warto podkreślić, że dwa stanowiska dedykowane będą samodzielnej odprawie biletowej wraz z możliwością samodzielnego nadania bagażu rejestrowanego. W strefie ogólnodostępnej powstanie również nowa restauracja oraz dwie nowoczesne salki konferencyjne o łącznej powierzchni 215 m2. Ponadto pomieszczenie Fast Track zostanie powiększone, wzrośnie jego przepustowość poprzez zastosowanie  dwóch bramek do kontroli osób. Komunikacja pomiędzy parterem a pierwszym piętrem zapewnią ruchome chodniki tzw. travelatory.

03_terminal_b

Po kontroli bezpieczeństwa na pasażerów też czekać będą duże, pozytywne zmiany. Po pierwsze znacząco wzrośnie powierzchnia hali odlotów. Poprzez zabudowanie części pustej przestrzeni pomiędzy pierwszym a drugim piętrem w strefie zastrzeżonej, uzyskano dodatkową powierzchnię na drugim piętrze, na której usytuowane zostaną Executive Lounge o powierzchni 350 m2, oraz restauracja z widokiem na płytę lotniska. Od podstaw powstanie strefa sklepów wolnocłowych. Warto podkreślić, że zarówno na hali ogólnodostępnej, jak i hali odlotów powstanie nowy, większy system toalet.

04_terminal_b

Przedsięwzięcie obejmie również przebudowę fasady zewnętrznej od strony płyty lotniska, pomiędzy parterem a pierwszym piętrem. Dodane zostaną trzy zewnętrzne klatki schodowe, które zlokalizowane zostaną za drogą serwisową przebiegającą wzdłuż terminala i będą  połączone z budynkiem za pomocą pomostów o konstrukcji stalowej. Każda z klatek posiadać będzie dwa niezależne ciągi dla pasażerów, dzięki czemu liczba wszystkich gatów wzrośnie z 10 do 16.

05_terminal_b

Skuteczne podwyższenie przepustowości całego obiektu nie byłoby możliwe bez stworzenia nowej bagażowni. Zaprojektowano nowy system transportu bagaży rejestrowanych, który wyposażony zostanie w sprzęt służący do kontroli bezpieczeństwa przystosowanym do normy 3. Obowiązek montażu nowych urządzeń służących do kontroli bezpieczeństwa wynika z Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

Jeśli chodzi o sam system transportu bagaży to w strefie check-in zaprojektowano 28 stanowisk, podzielonych na dwie wyspy check-in ustawione wzdłuż sortowni. Każda wyspa check-inowa będzie miała dedykowaną prześwietlarkę (EDS). System będzie miał trzypoziomowa kontrolę bagaży. Realna, maksymalna wydajność nowego systemu, będzie wynosić 1 885 sztuk bagaży na godzinę.

Prace budowlane rozpoczną się we wrześniu 2019 roku i potrwają najpóźniej do końca pierwszej połowy 2021 roku. W ich trakcie planowane są różne wyłączenia funkcjonalności terminalu pasażerskiego B. Wstępny harmonogram, który może ulec jeszcze niewielkiej zmianie, zakłada, że do 31 sierpnia 2020 roku podstawowe funkcjonalności związane z odprawą, kontrolą bezpieczeństwa i boardingiem pasażerów będą dostępne. Z początkiem III kwartału 2020 r. terminal pasażerski B zostanie zamknięty, by powrócić do funkcjonowania ze zdwojoną mocą i w nowej odsłonie, najpóźniej do końca pierwszego półrocza 2021 roku. W trakcie czasowego wyłączenia terminalu B, podróżujący do krajów strefy Schengen obsługiwani będą w terminalu pasażerskim A oraz tymczasowym terminalu pasażerskim T. Na potrzeby tego obiektu zaadaptowany zostanie tzw. stary terminal cargo. W terminalu T dostępne będą 4 stanowiska do odprawy biletowo-bagażowej, 3 lub 4 stanowiska do kontroli bezpieczeństwa oraz 4 bramki do boardingu. W obiekcie znajdować się będą toalety, a w części po kontroli bezpieczeństwa sklep wolnocłowy.

Rozbudowa i modernizacja terminalu pasażerskiego B będzie niemały wyzwaniem, ponieważ prowadzona będzie na tętniącym życiem, lotniskowym organizmie. Dlatego juz teraz chcielibyśmy przeprosić za wszelkie niedogodności i zapewnić, że razem z wykonawcą robót, będziemy robili wszystko, żeby je zminimalizować. Korzystając z naszych kanałów w mediach społecznościowych i strony internetowej z wyprzedzeniem będziemy informować o wszelki niedogodnościach związanych z realizację przebudowy i rozbudowy terminalu pasażerskiego B.

Efektem rozbudowy i przebudowy terminalu pasażerskiego B będzie wzrost przepustowości, która liczona 10 godzin dziennie, przy natężeniu umożliwiającym ciągłą pracę bez spadku komfortu wyniesie 1 800 pasażerów na godzinę i 18 000 na dobę. Tym samym roczna przepustowość obiektu wzrośnie z 2 mln do 4 mln podróżnych, a całej infrastruktury terminalowej z ok. 6 mln do 8 mln pasażerów. Powierzchnia terminali pasażerskich wzrośnie do 34 000 m2.

Tekst: Piotr Adamczyk, PR Manager Katowice Airport
Wizualizacje: Przedsiębiorstwo Spółdzielcze Budoprojekt

Rozkład „Lato 2022” #NewRunwayDays jedyny taki projekt Rozkład lato 2019
Pokaż komentarze
Aktualnie nie ma żadnych komentarzy.