Nowa droga kołowania i oświetlenie nawigacyjne

W Katowice Airport zakończył się projekt związany z przekształceniem starej drogi startowej w drogę kołowania oraz dostosowaniem pola manewrowego portu do prowadzenia operacji w ograniczonej widzialności. Jest to kolejne przedsięwzięcie, które zostało zrealizowane przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w ramach największego w historii pyrzowickiego lotniska programu rozbudowy infrastruktury liniowej i kubaturowej. Warto przypomnieć, że od 2007 roku GTL SA przeprowadziła następujące projekty: modernizacja hangaru technicznego, budowa nowego hangaru technicznego na dwa samoloty kodu C, rozbudowa płyty postojowej nr 1 na zachód o 3 stanowiska postojowe (nr 27 – 29), rozbudowa płyty postojowej nr 1 na wschód (stanowiska nr 1 – 15) wraz z modernizacją dróg kołowania Echo 1, Echo 2 i Delta, budowa drogi startowej, budowa płyty postojowej cargo (3 stanowiska postojowe) wraz z terminalem cargo, budowa płyty do odladzania statków powietrznych (3 stanowiska postojowe), rozbudowa i modernizacja terminalu pasażerskiego A i budowa terminalu pasażerskiego C.

Warta ok. 40 mln zł brutto inwestycja przekształcenia starej drogi startowej na drogę kołowania oraz dostosowania pola manewrowego portu do operacji w warunkach ograniczonej widzialności (przy zasięgu widzialności wzdłuż drogi startowej poniżej 550 m lub widzialności pionowej poniżej 60 m) rozpoczęła się w październiku 2015 roku. Wykonawcą została firma Skanska SA. Umowa zakładała, że prace budowlane powinny zakończyć się w styczniu 2018 roku, dzięki dobrej współpracy na linii inwestor – wykonawca stało się to zdecydowanie wcześniej tj. na przełomie września i października 2017 roku.

Przekształcenie starej drogi startowej w drogę kołowania

01_blog
Zgodnie z przyjętym harmonogramem Skanska SA skupiła się najpierw na realizacji pierwszej części projektu tj. przekształcenia starej drogi startowej w drogę kołowania.  Stara droga startowa o długości 2 800 metrów przestała pełnić swoją funkcję w nocy z 27 na 28 maja 2015 roku, stając się nową drogą kołowania o oznaczeniu Hotel. W strategii rozwoju Katowice Airport założono, że zostanie ona przekształcona w drogę kołowania nie tylko formalnie, ale także pod kątem techniczno-budowlanym. Głównym celem przedsięwzięcia było wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładki asfaltobetonowej z nadaniem jej właściwej geometrii zapewniającej skuteczne odprowadzania wód deszczowych. Wykonawca na całym zadaniu (blisko 125 tys. m²) wykorzystał w tym celu około 100 tys. ton mieszanek asfaltowych. Ponadto Skanska SA wykonała nowe oznakowanie pionowe i poziome, powstały studnie ściekowe i nowe odcinki kanalizacji deszczowej, a także nowe oświetlenie nawigacyjne.  Przekształcenie objęło starą drogę startową na długości 2380 metrów, pozostały zachodni odcinek drogi o długości 420 metrów nie został objęty tym procesem. Wynika to z faktu, że jest to najmłodszy fragment starej drogi startowej, który powstał w 2000 roku. W związku z rozwojem infrastruktury liniowej KTW, w tym oddaniem do użytku nowej drogi startowej, wspomniany odcinek starej drogi startowej została przekształcony na drogę kołowania H1 i płytę postojową nr 4, służące do obsługi samolotów general aviation.

02_blog

Warto podkreślić, że przebudowa starej drogi startowej na drogę kołowania została wykonana z zastosowaniem recyklingu. Do wykonania podbudowy pod nową drogę kołowania użyta została nawierzchnia betonowa ze starej drogi startowej. Technologia ta fachowo nazywana jest odprężeniem nawierzchni betonowej. W jej ramach nawierzchnia betonowa zostaje rozdrobniona przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a powstałe w ten sposób kruszywo betonowe jest profilowane, zagęszczane i tworzy podbudowę pod warstwy bitumiczne. Metoda ta ma wiele zalet. Pozwala na wzmocnienie konstrukcji jezdni, a przede wszystkim jest przyjazna dla środowiska. Poprzez wykorzystanie odprężonej nawierzchni betonowej do podbudowy nowej drogi kołowania uniknięto zanieczyszczenia środowiska odpadem pochodzącym z rozbiórki.

03_blog

Dzięki przekształceniu starej drogi startowej w drogę kołowania o wysokiej nośności, z której mogą korzystać samoloty kodu referencyjnego E, czyli np. Boeing 747, czy Boeing 777 wzrosła przepustowość pola manewrowego portu, szczególnie w czasie fal odlotów i przylotów.

Nowe oświetlenie nawigacyjne

W drugim etapie projektu przeprowadzona została modernizacja wybranych dróg kołowania wraz z ich dostosowaniem do operacji w warunkach ograniczonej widzialności poprzez montaż dodatkowego oświetlenia nawigacyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami drogi kołowania, które służą do opuszczenia drogi startowej mają kodowanie świateł osi składające się z koloru zielonego i żółtego. Zielony kolor świateł osi mają pozostałe drogi kołowania. Z kolei światła osi stanowisk postojowych mają kolor żółty i są zakończone czerwonym światłem w miejscu zatrzymania samolotu.

04_blog

W sąsiedztwie tras nowego oświetlenia nawigacyjnego, należało uzbroić w sieci elektryczne i teletechniczne. Wiązało się to z rozbiórką i odtworzeniem 250 płyt betonowych, o łącznej powierzchni  6250 m2 i grubości 35 cm. W tym celu wykorzystano około 2190 m3 betonu, czyli około 6500 t. Dla porównania basen olimpijski można by tym betonem zalać warstwą o grubości 1,75 m. Opisany proces dotyczył dróg kołowania Bravo oraz Echo 3 oraz stanowisk postojowych 21, 22, 23,

W przypadku dróg kołowania Echo 1, Echo 2 oraz stanowisk postojowych 12, 13, 14 i 15 nie było konieczności wymiany nawierzchni.  Wynika to z faktu, że te elementy infrastruktury liniowej, która powstała w latach 2011-2013 w ramach przedsięwzięcia związanego z rozbudową płyty postojowej nr 1 na wschód wraz z modernizacją dróg kołowania Echo 1, Echo 2 i Delta realizowanego w ramach projektu „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” i dysponowała systemem kanalizacji podziemnej umożliwiającej montaż okablowania niezbędnego do zasilania świateł zagłębionych w osiach dróg kołowania i stanowisk postojowych.  Podobnie było ze stanowiskami 27 i 29, które powstały w ramach procesu rozbudowy płyty postojowej na zachód, zrealizowanego w 2009 roku

05_blog

Warto podkreślić, ze w ramach tego zadania zamontowano 269 sztuk lamp zagłębionych. Aktualnie na oświetlenie pola manewrowego oraz stanowisk postojowych składa się 1 794 sztuk lamp krawędziowych i zagłębionych, w tym 1097 sztuk stanowi oświetlenie drogi startowej. Wszystkie lampy podpięte są pod jeden z najnowocześniejszych w Europie systemów zasilania urządzeń nawigacyjnych, o którym w szczególe możecie przeczytać tutaj.

Dzięki realizacji tej inwestycji  powstała w Pyrzowicach pętla komunikacyjna z oświetleniem zapewniającym nieprzerwane prowadzenia wzrokowe samolotu po osi począwszy od osi drogi startowej, przez wybrane drogi kołowania, skończywszy na określonych stanowiskach postojowych.

Na całość pętli składają się następujące elementy infrastruktury liniowej Katowice Airport – droga startowa, drogi kołowania Bravo, Lima, November, Echo0, Echo1, Echo2, Echo3, Hotel2, Tango i Sierra oraz stanowiska postojowe o numerach 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 27, 29, 70, 71, 72, 86, 87 i 88.

06_blog

W praktyce ukończenie „pętli komunikacyjnej” oznacza, że w momencie kiedy widzialność spada poniżej 550 metrów samoloty mogą samodzielnie kołować po pętli komunikacyjnej uzbrojonej w światła osi  do widzialności nie niższej niż 350 metrów, wcześniej w takiej sytuacji niezbędna była asysta samochodu follow me. Inwestycja ta jest kolejną, która poprawiła dostępność lotniska i bezpieczeństwo w warunkach ograniczonej widzialności.

Tekst: Piotr Adamczyk, Biuro prasowe Katowice Airport | Michał Stanek, Safety Manager Katowice Airport
Zdjęcia: Piotr Adamczyk, Marek Barciewicz
Korekta: Adam „Wonski” Matuszkiewicz

Początki lotnictwa komunikacyjnego w Pyrzowicach (1966-1967) Terminal przylotowy Generalny remont terminalu A [galeria]
Pokaż komentarze
Aktualnie nie ma żadnych komentarzy.