Czy wiecie, że… mila morska

Czy wiecie, że…podstawową jednostką miary odległości stosowaną w nawigacji lotniczej jest mila morska [NM]. Ma ona dokładnie 1 852 m i jest większa od mili lądowej, która dla porównania ma 1 609 m.

Jedna mila morska odpowiada długości łuku ziemskiego koła wielkiego, czyli równika, ortodromy lub dowolnego południka, dla kąta wielkości 1′. Skąd taka wartość? Otóż średni promień kuli ziemskiej wynosi 6 370 km. Każdy kąt pełny zawiera 3600 x 60′ = 21 600 minut kątowych. Obwód koła wielkiego dla Ziemi wynosi 2 x Π x 6 370 km = 40 023,89041 km. A zatem długość łuku dla 1 minuty kątowej wynosi 40 023 890,41 m/21 600′ ≃ 1 852 m. Wartość ta została przyjęta przez Międzynarodowe Biuro Wag i Miar jako ogólnoświatowy standard.

W odniesieniu do względnie krótkich odległości takich, jak na przykład wymiary elementów pola ruchu naziemnego na lotniskach stosuje się jednostkę układu SI, czyli metr. A zatem w Zbiorze Informacji Lotniczych długość naszej drogi startowej podawana jest jako 2 800 m, ale już odległości do jej progów na kartach podejść w [NM].

Międzynarodowe przepisy ustanowione dla lotnictwa cywilnego precyzują również styl i sposób zapisu graficznego. Separatorem dziesiętnym jest kropka lub przecinek na wysokości podstawy znaku. Z tego też względu do oddzielania cyfr nie należy wykorzystywać przecinka. Zamiast tego, cyfry w wielocyfrowych wartościach liczbowych dzieli się na grupy po trzy, zaczynając od punktu dziesiętnego w lewo oraz w prawo, przy wykorzystaniu małego odstępu w celu odseparowania grup.

No to na koniec zobaczcie jak się ma teoria do praktyki na przykładzie wybranych elementów naszego AIP:

01_mn

 

 

 

 

 

 

02_mn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Michał Stanek, JRP Katowice Airport

„Cleared to land…”, czyli o procedurach podejścia do lądowania Deklinacja magnetyczna a oznaczenia progów drogi startowej Oblodzenie #3 – procedura odladzania
Pokaż komentarze
Aktualnie nie ma żadnych komentarzy.