Ćwiczenia „Akcja samolot 2017”

02_akcja_samolot

Zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych należy do grona najważniejszych zadań zarządzającego każdym lotniskiem użytku publicznego. Wszystkie służby portowe nieustannie ćwiczą, żeby być w pełnej gotowości na sprawne reagowanie na różne zagrożenia. Jednym z elementów systemu szkolenia są realizowane cyklicznie ćwiczenia „Akcja Samolot”, które w Pyrzowicach po raz kolejny zostały zorganizowane w piątek 9 czerwca 2017 roku. Służy ono wielopłaszczyznowemu sprawdzeniu działania systemu bezpieczeństwa.

03_akcja_samolot

Ćwiczenie umożliwia zweryfikowaniu czasów reakcji zastępów Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG), Państwowej Straży Pożarnej (PSP), Policji i Zespołów Ratownictwa Medycznego. Dzięki niemu można przyjrzeć się funkcjonowaniu w warunkach akcji działaniom punktów przyjęcia sił i środków podmiotów ratowniczych. To także okazja do doskonalenia umiejętności organizowania i kierowania działaniami ratowniczymi przez kadrę dowódczą LSRG i PSP na poszczególnych poziomach kierowania oraz szansa na sprawdzenie obowiązujących procedur, w szczególności z zakresu i sposobu alarmowania, kierowania interwencją, prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz wykonywania operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności (LVP). Symulowana „Akcja samolot” pozwala także na doskonalenie umiejętności działania na wypadek zagrożenia przez takie służby lotniskowe jak: Dział Służby Dyżurnej, Straż Ochrony Lotniska, Dział Eksploatacji i Dział Transportu, Straż Graniczną, czy też firmy handlingowe.

04_akcja_samolot

Scenariusz tegorocznego ćwiczenia „Akcja samolot” zakładał, że w KTW w warunkach ograniczonej widzialności (LVP) awaryjnie ląduje Boeing 737-800NG (B738) z 35 osobami na pokładzie z pożarem silnika nr 2. W trakcie lądowania samolot wypada z drogi startowej w efekcie pod silnikiem nr 2 powstaje rozlewisko paliwa.

12_akcja_samolot

Miejscem akcji był wydzielony obszar płyty postojowej nr 4 Katowice Aiport, która znajduje się w południowo-zachodniej części portu i dedykowana jest do obsługi samolotów general aviation.

08_akcja_samolot

W ćwiczeniu wzięły udział wszystkie przewidziane na wypadek zagrożenia służby lotniskowe, w tym państwowe, funkcjonujące na terenie pyrzowickiego lotniska, wśród nich znajdujące się w strukturze zarządzającego portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego: Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza, Służba Medyczna, Dział Służby Dyżurnej, Dział Transportu, Dział Eksploatacji i Straż Ochrony Lotniska. Ponadto w ćwiczeniu uczestniczyli przedstawiciele firm handlingowych prowadzących działalność w KTW. Nie zabrakło służb państwowych takich jak Policja, Straż Graniczna i Służba Celna.

13_akcja_samolot

Ważną rolę odegrały zastępy Państwowej Straży Pożarnej, która po ogłoszeniu alarmu w ramach „Akcji Samolot”, niezależnie od tego czy to ćwiczenia, czy też realna akcja, natychmiast jest zawiadamiana i ma obowiązek wysłać odpowiednie siły i środki do wsparcia działań LSRG. W ćwiczeniu „Akcja Samolot 2017” wzięły udział zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w: Będzinie (GCBA 8/50), Siewierzu (GBARt 2,5/25,5), Bytomiu (GCBA 10/50 i SRt-RW2), Chorzowie (GCBA 9,5/65), Dąbrowy Górniczej (GCBA 8/50, SCRt-RW3, SCRt Meg City), Piekar Śląskich (GCBA 5/40/2,5), Sosnowca Centrum (SLPgaz), Sosnowca Porąbka (GCBA 10/50), Tarnowskich Gór (GBA 2,25,5,5 i GCBA 8/56), Radzionkowa (GBAPr 2/25/750), Zawiercia (GCBA 8/40) oraz Katowic-Piotrowic. Dodatkowo w przedsięwzięcie zaangażowane było sześć zespołów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.

akcja_samolot-14

Tekst i zdjęcia: Piotr Adamczyk, Biuro prasowe Katowice Airport

Piętnaście lat Boeinga 737-800 Enter Air – największa Polska, czarterowa linia lotnicza Czy wiecie, że… NOTAM
Pokaż komentarze
Aktualnie nie ma żadnych komentarzy.