Rozbudowa Terminalu Pasażerskiego B

We wrześniu 2019 r. w Katowice Airport rozpoczęła się kompleksowa inwestycja mająca na celu rozbudowę i przebudowę terminalu pasażerskiego B. Gotową infrastrukturę oddano do użytku 5 sierpnia 2021 r. Do najważniejszych zmian zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia należy zaliczyć:

  • Zwiększenie powierzchni terminalu B o 40% z 12,2 tys. m kw. do 17,2 tys. m kw.
  • Rozdzielenie poziomami strefy odprawy biletowo-bagażowej i strefy kontroli bezpieczeństwa. Dzięki temu zwiększono liczbę stanowisk odprawy biletowo-bagażowej z 18 do 28.
  • Powiększenie hali odlotów: teraz znajduje się na trzech poziomach. Z 10 do 16 wzrosła liczba bramek do zapokładowania pasażerów.
  • Nowe „serce” terminalu B, czyli system transportu, kontroli bezpieczeństwa i sortowania bagaży rejestrowanych. Wyposażono go w dwa najnowsze urządzenia kontroli bezpieczeństwa (tomografy), za sprawą których uzyskiwany jest szczegółowy, trójwymiarowy obraz zawartości prześwietlanego bagażu. Nowa bagażownia to również sorter tackowy (76 tacek) z systemem przechyłu oraz 12 zrzutni bagażowych. Przepustowość systemu to 1 885 sztuk bagaży na godzinę.
  • Wzrost przepustowości terminalu pasażerskiego B z 2 do 4 milionów pasażerów rocznie. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się również do znacznej poprawy przepustowości całej infrastruktury terminalowej lotniska, na którą składają się terminal pasażerski A (odloty Non-Schengen), B (odloty Schengen) i C (przyloty Schengen i Non-Schengen). Wraz z końcem inwestycji wzrosła ona z 6 milionów do 8 milionów pasażerów rocznie. Zwiększyła się także powierzchnia wszystkich terminali pasażerskich z 29 tys. m kw. do 34 tys. m kw.

Zachęcamy do zapoznania się z obszernym, wieloodcinkowym materiałem dokumentującym proces powstawania nowej konstrukcji:

Odcinek 1
Odcinek 2
Odcinek 3
Odcinek 4
Odcinek 5
Odcinek 6
Odcinek 7
Odcinek 8
Odcinek 9
Odcinek 10
Odcinek 11
Odcinek 12
Odcinek 13
Odcinek 14
Odcinek 15
Odcinek 16
Odcinek 17
Odcinek 18
Odcinek 19
Odcinek 20
Odcinek 21
Odcinek 22
Odcinek 23
Rozkład „Lato 2021” Rozkład „Lato 2024” Podsumowanie sezonu czarterowego 2019
Pokaż komentarze
Aktualnie nie ma żadnych komentarzy.