Opóźniony lot – prawa pasażera

W trakcie podróży lotniczej pasażer może napotkać utrudnienia w dotarciu zgodnie z planem na miejsce przeznaczenia. Jednym z takich zdarzeń jest opóźnienie rejsu.

Nie każdy wie, że rozporządzenia Parlamentu Europejskiego zabezpieczają minimalne prawa pasażera w takiej sytuacji. Mają one zastosowanie do wszystkich lotów, także czarterowych, z portów Unii Europejskiej lub na wewnątrzwspólnotowe lotniska z krajów poza, ale obsługiwanych przez przewoźnika unijnego. Pod jednym warunkiem pasażer musi się stawić do odprawy biletowo-bagażowej we właściwym czasie, bo tylko wtedy odpowiednie rozporządzenie zapewnia mu skorzystanie z praw w nim przewidzianych.

Prawo do opieki uzależnione jest od długości oczekiwania na odlot opóźnionego rejsu. Opieka przedstawicieli linii lotniczej przysługuje jeżeli czas oczekiwania przekroczy dwie godziny w przypadku lotów do 1 500 km. Jeśli nasz lot wewnątrzwspólnotowy ma długość od 1500 km do 3500km przewoźnik jest zobligowany zapewnić nam opiekę od początku czwartej godziny jego opóźnienia.Z kolei gdy podróżujemy poza Unię Europejską, a długość lotu przekracza 3500 km, opiekę przewoźnik powinien zapewnić nam po zakończeniu czwartej godziny opóźnienia.

Co rozumiemy pod pojęciem opieki przewoźnika w przypadku opóźnienia? Po pierwsze zgodnie z rozporządzeniem linia lotnicza jest zobowiązana wręczyć pasażerowi na piśmie wytyczne dotyczące minimalnych gwarancji, przede wszystkim w zakresie odszkodowania i opieki.

Po drugie przewoźnik powinien bezpłatnie zapewnić podróżnemu wyżywienie i napoje, a także dwie rozmowy telefoniczne, faksy, dalekopisy lub e-maile.

Po trzecie jeśli pojawia się konieczność oczekiwania na opóźniony lot przez choćby jedną noc, ale z uzasadnionych powodów (może chodzić o realną możliwość odlotu dnia następnego), przewoźnik musi zapewnić zakwaterowanie wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a hotelem.

Po czwarte w momencie wystąpienia obowiązku opieki nad pasażerem w przypadku opóźnionego rejsu dodatkowo przysługują mu odszkodowania pieniężne w wysokości zryczałtowanej od 250 do 600 EURO w zależności od długości trasy.

Dla lotów o długości do 1 500 km jest to kwota do 250 EURO, dla lotów wewnątrzwspólnotowych od 1 500 km do 3 500 km odszkodowanie może wynieść 400 EUR. Z kolei 600 EURO to wysokość odszkodowania dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3 500 km. W przypadku opóźnienia wylotu o pięć lub więcej godzin przepisy unijne umożliwiają dodatkowo odstąpienie przez pasażera od umowy z linią lotniczą, którą podpisujemy zakupując bilet. Wówczas przewoźnik jest zobligowany w terminie 7 dni zwrócić pasażerowi w formie pieniężnej po cenie zakupu pełen koszt biletu lub za etapy nie odbytej podróży, a nawet wypłacić równowartość za część lub części zrealizowanej trasy.

Informacje o procedurze wystąpienia do przewoźnika o odszkodowanie w przypadku opóźnionego rejsu, a także dalsze szczegółowe informacje, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Tekst: Piotr Adamczyk, PR Katowice Airport

Leć z głową na wakacje MetroBus do Katowice Airport Z psem lub kotem samolotem
Pokaż komentarze
Aktualnie nie ma żadnych komentarzy.