Ćwiczenia z Państwową Strażą Pożarną

02_blog_cwiczenia_2016

Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza (LSRG), która w wchodzi w strukturę Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej pyrzowickim portem, pełni ważną rolę w systemie bezpieczeństwa Katowice Airport. Przygotowanie lotniska do sytuacja zagrożenia, w tym planu działania w sytuacji zagrożenia, realizowane jest na podstawie zapisów ustawy prawo lotnicze oraz stosownych rozporządzeń. Jednym z elementów są cykliczne ćwiczenia służb.

Pierwsze z nich, zdecydowanie największe, to praktyczne ćwiczenia całościowe,  w których biorą udział wszystkie podmioty przewidziane do interwencji w sytuacji zagrożenia na lotnisku. Wśród najważniejszych, zaangażowanych podmiotów należy wymienić: Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą,  Państwową Straż Pożarną (PSP), Policję, Straż Graniczną, Służbę Celną, Ratownictwo Medyczne, Prokuraturę i firmy handlingowe. Założenie jest takie, że ćwiczenia tego typu powinny szczególnie uwzględniać działania na statku powietrznym i muszą odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Drugi rodzaj ćwiczeń to praktyczne częściowe, które prowadzone są z wybranymi przez zarządzającego lotniskiem podmiotami i odbywają się w okresach pomiędzy ćwiczeniami całościowymi.

Ostatni rodzaj ćwiczeń to aplikacyjne, które prowadzone są z wybranymi przez zarządzającego lotniskiem podmiotami, odbywających się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

01_blog_cwiczenia_2016

Z perspektywy służb dedykowanych do działań na lotnisku zgodnie z „Planem działania w sytuacji zagrożeni” wymienione powyżej ćwiczenia są niezwykle ważne. Dzięki nim można m.in. sprawdzić zasady koordynowania działań na miejscu zdarzenia, środki i zasady łączności oraz priorytety i sposoby komunikowania. Ćwiczenia pozwalają przetestować organizację transportu, zoptymalizować zasady kierowania ruchem pojazdów oraz efektywne i skuteczne wykorzystanie środków transportu. Dzięki niż można też sprawdzić jak poszczególne służby są przygotowane do realizacji zakresu przypisanych im obowiązków i zadań w przypadku sytuacji zagrożenia na lotnisku.

03_blog_cwiczenia_2016

Z kolei z perspektywy pobocznych obserwatorów tego typu ćwiczenia są niezwykle efektowne, głównie ze względu fakt, że gromadzą duże ilości sprzętu ratowniczego, który w ich trakcie pojawia się na lotnisku. Takie właśnie były praktyczne ćwiczenia częściowe, które pyrzowickie LSRG zrealizowało wraz z wybranymi jednostkami PSP w dniach 12-14 lipca 2016 roku.

06_blog_cwiczenia_2016

Ćwiczenia zostały przygotowane w związku z wejściem w życie nowego, zaktualizowanego „Rozkazu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie sił operacyjnych przeznaczonych do zabezpieczenia Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice”.

W ich trakcie LSRG ćwiczyła i sprawdzała założenia taktyczne z zakresu współdziałania, alarmowania i łączności z PSP. Dodatkowo, Strażacy PSP z kilkunastu jednostek województwa śląskiego, zostali przeszkoleni przez LSRG z obszaru specjalistycznego ratownictwa lotniskowego oraz topografii rejonu operacyjnego lotniska.

07_blog_cwiczenia_2016

Warto zaznaczyć, że zgodnie z rozkazem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do początkowego zabezpieczenia sytuacji zagrożenie w Katowice Airport przewidzianych jest 15 zastępów (pojazdów) PSP oraz  dodatkowo, w razie potrzeby, samochód dowodzenia i łączności oraz samochód z wysięgnikiem. Zastępy te pochodzą z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z Będzina (GCBA 8/50 i GBARt 2,5/25,5), Bytomia (GCBA 10/50 i SRt-RW2), Chorzowa (GCBA 9,5/65), Dąbrowy Górniczej (GCBA 8/50, SCRt-RW3 i SCRt/Mega City), Piekar Śląskich (GCBA 5/40/2,5), Sosnowca (SLPgaz i GCBA 10/50), Tarnowskich Gór (GBA 2/25/5,5 i GCBA 8/56), Radzionkowa (GBAPr 2/25/750) oraz Zawiercia (GCBA 8/40). Zakładany, alarmowy czas dojazdu większości tych jednostek mieści się pomiędzy 20 a 30 minut. W razie potrzeby można zadysponować więcej zastępów PSP  oraz jednostki specjalistyczne np. jednostka ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

05_blog_cwiczenia_2016

Regularne ćwiczenie LSRG w Pyrzowicach z jednostkami PSP są bardzo istotne i bez wątpienia podnoszą poziom bezpieczeństwa, ponieważ w sytuacji wypadku lub incydentu z udziałem statku powietrznego, operującego w Katowice Airport, ze względu na potencjalnie, bardzo duże zagrożenie związane z ilością osób poszkodowanych i ilości materiałów niebezpiecznych (paliwo) LSRG wspierana jest przez jednostki PSP.

Tekst i zdjęcia: Piotr Adamczyk, PR Katowice Airport

ACAS – ostatnia linia obrony w powietrzu 100 lat lotnictwa komunikacyjnego Czy wiecie, że… turbulencje i uskoki wiatru
Pokaż komentarze
Aktualnie nie ma żadnych komentarzy.