Deklinacja magnetyczna a oznaczenia progów drogi startowej

Aktualne azymuty magnetyczne osi drogi startowej na lotnisku Katowice – Pyrzowice to 85°06’ dla RWY 09 oraz 265°09’ dla RWY 27 i różnią się one od jej azymutów geograficznych (RWY 09 – 90°18’, RWY 27 – 270°21’), które w przypadku drogi startowej pozostają niezmienne przez cały okres jej użytkowania. Różnica kątowa między tymi azymutami zawiera się w pojęciu deklinacji magnetycznej, która dla lotniska Katowice – Pyrzowice wynosiła w 2017 r. +5°12’E (odchylenie wschodnie), z kolei jej roczna poprawka wynosi 8 minut kątowych (8/60 stopnia). Dla porównania w 2013 r. deklinacja wynosiła 4°E, a roczna poprawka 7 minut kątowych.

Jaki to ma wpływ na dane o lotnisku? Kierunki geograficzne i magnetyczne znajdują się m.in. na mapach lotniczych, na których odzwierciedla się północ geograficzną i deklinację magnetyczną, a namiary, linie drogi i radiale podaje się w odniesieniu do północy magnetycznej:

02_deklinacja_magnetyczna

Odzwierciedleniem azymutu magnetycznego osi drogi startowej są jej znaki identyfikacyjne, czyli charaterystyczne dwucyfrowe oznaczenia umieszczone na progach dróg startowych. Zastosowane wartości to liczba całkowita najbliższa 1/10 wartości azymutu magnetycznego osi drogi startowej widzianego z kierunku podejścia.

Katowicka droga startowa posiada oznaczenia 09 (1/10 * 085 = 9 i uzupełniamy cyfrą „0” na początku dla uzyskania zapisu dwucyfrowego) i 27 (1/10 * 265 = 27). Dalsza korekta prowadzi nieuchronnie do zmiany tych oznaczeń, nie tylko na nawierzchni drogi startowej, ale także w dokumentacji operacyjnej lotniska, na 08 i 26. Kiedy to nastąpi? Najbliższe badania walidacyjne wartości deklinacji magnetycznej na lotnisku Katowice – Pyrzowice planujemy na 2022 r. Przyjmując za punkt wyjścia azymut magnetyczny drogi startowej zmierzony w 2017 r. i roczną poprawkę deklinacji należy spodziewać się tej zmiany w perspektywie najbliższych 3 lat.

Przeczytaj także: Jedna droga startowa, a dwa pasy. Skąd się to bierze?


Tekst: Michał Stanek, Safety Manager KTW
Zdjęcie: Piotr Adamczyk, PR Manager KTW

Stara Dama – Lockheed L-188 Electra Oblodzenie #1 – jak powstaje i czym grozi Travel Service – pod czeskimi skrzydłami
Pokaż komentarze
Aktualnie nie ma żadnych komentarzy.