Nowa wieża kontroli lotniska

01_wiezaktw

W poniedziałek 13 marca 2017 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała plac budowy o powierzchni 0,52 ha wykonawcy nowej wieży kontroli lotów Katowice Airport firmie Budimex SA. Fakt ten oznacza formalne rozpoczęcie inwestycji, która zgodnie z umową potrwa 44 tygodnie. Koszt przedsięwzięcia to 24,8 mln zł brutto.

Konieczność budowy nowej, wyższej wieży w innej lokalizacji, wynika ze zdecydowanej zmiany układu pola manewrowego portu i płyt postojowych samolotów oraz przesunięcia tej infrastruktury na wschód. Zmiany nastąpiły w związku z licznymi inwestycjami, które przeprowadziliśmy w ostatnich latach. Po pierwsze wschodnia krawędź nowej drogi startowej, względem wschodniej krawędzi starej drogi jest przesunięta na wschód o 700 metrów. Po drugie na wschód rozbudowaliśmy płytę postojową nr 1. Ponadto w południowo-wschodniej części portu powstały: nowa baza cargo wraz z płytę postojową dla samolotów towarowych i nowa płyta do odladzania, wszystko połączone nowymi drogami kołowania.

W takim układzie pola manewrowego, na dłuższą metę, obecnie używana wieża kontroli lotniska nie spełniałaby wszystkich wymaganych od niej funkcji. Obiekt ten do użytku został oddany w 2000 roku, z przyczyn niezależnych od inwestora jego wysokość musiała zostać ograniczona do 23 metrów. Ponadto w tamtym czasie w Pyrzowicach realizowanych było około 8,5 tys. operacji rocznie, w 2016 ich liczba zbliży się do około 32 tys. i prognozowany jest dalszy wzrost. Potrzeby są więc zupełnie inne.

02_wieza_ktw
Taki widok będzie roztaczał się z nowej wieży na pole manewrowe i płyty postojowej Katowice Airport

Decyzja o lokalizacji nowej wieży i o jej wysokości zapadły m.in. na podstawie przeprowadzonych analiz pola widzenia i z uwzględnieniem planowanego rozwoju infrastruktury portu oraz dostępności gruntów pod jej budowę. Wybór padł na miejsce w południowo-wschodniej części portu pomiędzy budynkiem ST8A a nową bazą cargo.

03_wiezaktw
Czerwona kropka – lokalizacja obecnie używanej wieży , zielona kropka – lokalizacja nowej wieży.

Nowa wieża kontroli lotniska KTW będzie najwyższym tego typu obiektem w Polsce i będzie mierzyć 46 metrów wysokości, z poziomem operacyjnym na wysokości 42 metrów. Kubatura obiektu wynosić będzie 7350 m3 Obiekt będzie liczył 1 832 m2 powierzchni, na której rozmieszczone zostaną pomieszczenie ze stanowiskami kontroli wieżowej, kontroli zbliżania, pomieszczenia techniczne i garażowe oraz zaplecze socjalne. Wokół wieży powstanie system dróg wewnętrznych wraz z parkingami. Nowa wieża nie tylko poprawi komfort pracy kontrolerów ruchu lotniczego ale mamy nadzieję, że z czasem stanie się infrastrukturalnym symbolem Katowice Airport, podobnie jak jest to w przypadku wielu innych lotnisk na całym świecie.

04_wiezaktw

Tekst: Piotr Adamczyk, Biuro prasowe Katowice Airport
Wizualizacje: Przedsiębiorstwo Spółdzielcze Budoprojekt
Mapa: google maps

Platformy spotterskie w Pyrzowicach Przebudowa terminalu pasażerskiego A Piętnaście lat Wizz Air w KTW
Pokaż komentarze
Aktualnie nie ma żadnych komentarzy.