Bagaż zaginiony (i nie tylko). Co dalej?

Bagaż w lotnictwie

W lotnictwie pasażerskim wyróżniamy dwa typy bagażu: podręczny (kabinowy) i rejestrowany. Ten pierwszy zabieramy ze sobą na pokład samolotu, także drugi z wymienionych podróżuje z nami, ale w bagażnikach statku powietrznego. Każda linia lotnicza na świecie ma swoje limity dotyczące wymiaru i wagi obydwu wymienionych typów bagażu. W przypadku bagażu podręcznego jego waga zazwyczaj nie może przekroczyć 8-10 kg musi on spełniać także określone przez przewoźnika wymiary. Z kolei bagaż rejestrowany nie może ważyć więcej niż 32 kg.- standardowa waga bagażu nadanego to 20kg.

Jak się spakować?

Przed podróżą lotniczą koniecznie należy zapoznać się z listą przedmiotów zabronionych do przewozu w bagażu podręcznym i kabinowym. Jest to niezwykle ważne, ponieważ naruszenie tych zasad w skrajnych przypadkach może spowodować nawet nie wpuszczenie nas na pokład samolotu. Zazwyczaj takie listy znajdują się zarówno na stronie internetowej lotniska, (jeśli tam jej nie ma, zawsze możemy skorzystać z informacji zawartych na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl), jak i na stronie przewoźnika, którym będziemy podróżować. Pamiętajmy o rygorystycznym przestrzeganiu zasad dotyczących zakazu przewozu płynów w pojemnikach powyżej 100 ml pojemności w bagażu podręcznym.

Warto także pamiętać, żeby do bagażu rejestrowanego nie wkładać cennych przedmiotów, ponieważ np. w przypadku bezpowrotnego zagubienia bagażu, czy kradzieży jego zawartości większość linii lotniczych zastrzega sobie, że nie odpowiada za tego typu przedmioty. Dlatego np. aparat, laptop, tablet woźmy zawsze w bagażu podręcznym. Gdy będziemy kierować się ww zasadami nie powinniśmy mieć problemów, gdy przybędziemy do odprawy na lotnisku.

Odprawa i dwa ważne dokumenty

Stanowiska odprawy biletowo-bagażowej w terminalu B Katowice Airport

Na samym lotnisku bagaż rejestrowany nadajemy na stanowisku obsługi biletowo-bagażowej (check-in), a bagaż podręczny zabieramy ze sobą na pokład samolotu. W trakcie nadawania bagażu w check-inie na podstawie rezerwacji i dokumentu tożsamości obsługa sprawdzi czy dane na tych dwóch dokumentach się zgadzają. Zważy także nasz bagaż. Pamiętajmy, że limit do 32 kg dotyczy tylko niektórych przewoźników, zazwyczaj jest on niższy, o czym możemy się dowiedzieć czytając warunki przewozu bagażu rejestrowanego na stronie przewoźnika. Gdy podróżujemy rejsem czarterowym zasięgnąć tej wiedzy możemy w biurze podróży, w którym kupiliśmy wakacje.

Jeśli waga naszego bagażu przekroczy limit ustalony przez linię (np. 20 kg), będziemy musieli dopłacić za każdy kilogram, a to nie jest tani interes. Dlatego warto pakować się rozsądnie i zważyć bagaż w domu, jeszcze przed wyjazdem na lotnisku, aby potem w stresie nie pozbywać się zbędnych rzeczy.

Na check-inie otrzymamy kartę pokładową (z przypisanym lub nie miejscem, w zależności od linii, którą podróżujemy) oraz jeszcze jedną równie ważną rzecz, „kopię” przewieszki bagażowej, która została naklejona na nasz bagaż rejestrowany. Zarówno na przewieszce jak i na jej „kopii” znajdują się takie informacje jak trzyliterowy kod lotniska, na które lecimy, imię i nazwisko pasażera, numer boardingu oraz w przypadku niskokosztowych linii lotniczych numer rezerwacji. Po nadaniu bagażu rejestrowanego i odebraniu karty pokładowej my udajemy się na kontrolę bezpieczeństwa i nasz bagaż także.

Z check-inu do samolotu

Taśmociagami z check-inu bagaż trafia do sortowni, zanim znajdzie się na wózku, jest prześwietlany

Zanim walizka, czy duży plecak trafią do bagażnika samolotu są prześwietlane w celu sprawdzenia czy nie przewozimy ładunków niebezpiecznych czy też nielegalnych. Jeśli obraz na monitorze screenera wzbudza podejrzenia walizka kierowana jest do powtórnego prześwietlenia. W sumie bagaż rejestrowany prześwietla się do trzech razy, jeśli nadal jego zawartość wzbudza podejrzenie, wtedy w obecności właściciela, który przez megafony na lotnisku jest proszony o kontakt ze Strażą Graniczną, otwiera się i wizualnie sprawdza czy wszystkie zawartość nie narusza przepisów. Jeśli wszystko jest w porządku bagaż, trafia do odpowiedniego wózka bagażowego, jeśli jednak tak nie jest to mamy poważny problem i raczej nasz bagaż nigdzie nie poleci.

Z sortowni nasze bagaże na wózkach trafiają pod odpowiedni samolot. Następnie są ładowane przez pracowników firmy zajmującej się obsługą naziemną statków powietrznych, zgodnie z wcześniej ustalonym planem załadunku, do bagażników samolotu. Po przylocie na miejsce nasz bagaż przebywa odwrotną drogę, z samolotu na wózki bagażowe, w sortowni bagażu z wózków na taśmociąg gdzie jest prześwietlany i gdy jego zawartość nie wzbudza podejrzeń, pojawia się na tzw. karuzeli w hali przylotów. Tak oto wygląda droga naszego bagażu rejestrowanego od wylotu do przylotu, ale co gdy nasz bagaż na hali odlotów się nie pojawi, albo pojawi się, ale zniszczony lub otwarty?

Bagażowe zguby

Zagubienie bagażu przez linie lotniczą zdarzają się stosunkowo często i mogą wynikać z różnych przyczyn. Po pierwsze błędy w danych na przewieszce bagażowej, co najczęściej zdarza się, gdy do punktu docelowego lecimy z przesiadką na innym lotnisku. Na stanowisku odprawy biletowo-bagażowej obsłudze zdarza się źle wpisać kod lotniska docelowego. W przypadku Katowice Airport, którego właściwy kod IATAwoski (IATA-Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) brzmi KTW, często bagaż jest nadawany przez agenta handlingowego do lotniska o kodzie KTM, a to już Kathmandu, albo KWI, czyli Kuwejt. Dlatego zawsze warto zapoznać się z kodem lotniska, które jest punktem docelowym naszej podróży i zaraz po otrzymaniu kopii przewieszki bagażowej sprawdzić czy kod ten się zgadza.

Po drugie, bagaże gubią się z przyczyn operacyjnych i z powodu zwykłych ludzkich błędów. Może zdarzyć się tak, że jeśli stawimy się z bagażem rejestrowanym do check-inu tuż przed zakończeniem odprawy, że nasz bagaż nie poleci. Ponieważ albo nie zdąży przejść kontroli bezpieczeństwa i zostać dowieziony do samolotu, albo najzwyczajniej w świecie w bagażnikach samolotu nie ma już miejsca. Może się też zdarzyć, że w trakcie poruszania się na taśmociągu z bagażu odczepi się przywieszka bagażowa, wtedy system do sortowania nie zidentyfikuje bagażu i nie trafi on na pokład samolotu. Dojść może też do sytuacji, że bagaże z całego jednego wózka bagażowego podjadą nie pod ten samolot, co trzeba i trafią do niewłaściwej maszyny, a tym samym niewłaściwego miejsca docelowego.

Bagaże lubią się też „gubić” na lotniskach tranzytowych. Gdy lecimy z przesiadką i czas pomiędzy przylotem jednego naszego samolotu a wylotem drugiego nie jest zbyt długi, możemy się liczyć z tym, że bagaż nie zostanie przepakowany i nie poleci razem z nami. Czasami jest też tak, że pomimo tego, że bagaż rejestrowany poleciał razem z nami, to nie możemy go odnaleźć na karuzeli w hali przylotów. Powód jest prosty, roztargnienie i fakt, że często bagaże są do siebie podobne powoduje, że ktoś przez przypadek mógł zabrać nasz dobytek.

Bagaż zaginiony, zniszczony, okradziony – co dalej?

Gdy jednak już się to stanie, przylatujemy i nie ma naszego bagażu od razu udajemy się do biura bagażu zagubionego. W Katowice Airport mieści się ono zarówno na terminalu B na hali przylotów, jak i pomiędzy terminalem A i B w części ogólnodostępnej. Pokazujemy pracownikowi biura naszą kopię przewieszki bagażowej i kartę pokładową, a ten rozpoczyna poszukiwania.

Znaczna część lotniska i linii lotniczych używa w tym celu IATA-owskiego systemu WorldTracer. Jeśli tylko dane lotnisko i linia korzystają z niego, odnalezienie miejsca gdzie aktualnie na kuli ziemskiej jest nasz bagaż zajmie chwilę i wróci on do nas najbliższy możliwym lotem. W przypadku, gdy port lub przewoźnik nie korzysta z WorldTracera, procedura poszukiwania bagażu jest trochę dłuższa. Jeśli przedłuży się powyżej 5 dni, odpowiedzialność za poszukiwania przenoszona jest bezpośrednio na linię lotniczą. Zazwyczaj w biurze bagażu zagubionego zostaniemy poproszeni o opisanie jego szczegółowych cech, a także najbardziej charakterystycznych przedmiotów, które się w nim znajdowały np. książek, leków, zabawek itp. Informacje te są niezbędne w sytuacji, gdy poszukiwania naszego bagażu się przedłużają. Dzieje się tak, dlatego że nie było na nim wystarczających elementów zewnętrznych pozwalających go zidentyfikować (np. przewieszki z imieniem i nazwiskiem właściciela). Właśnie tego typu bagaże po pięciu dniach od ich zagubienia są identyfikowane po zawartości, a dzięki dokładnemu opisowi namierzane. Gdy nasz bagaż nie doleci nie martwmy się, ponad 99% zagubionych toreb i plecaków itp. w trakcie podróży lotniczych na całym świecie, po pewnym krótszym lub dłuższym czasie wraca do prawowitych właścicieli.

Podobnie jak w przypadku bagażu zagubionego, tak samo, gdy zauważymy, że nasz bagaż został uszkodzony niezwłocznie zgłaszamy reklamację w biurze bagażu zagubionego na lotnisku. Jest ona następnie rozpatrywana przez przewoźnika, którym podróżowaliśmy. Większość reklamacji jest uwzględniania i torba albo trafia do naprawy albo jest wymieniana na nową. Pamiętajmy o pojęciu niezwłocznie, różne linie różnie je traktują, więc warto zapoznać się już ze wspomnianymi zasadami podróży, które możemy znaleźć na stronie internetowej każdego przewoźnika.

Identycznie postępujemy, gdy zauważymy, że nasza torba została okradziona, (co z przykrością trzeba stwierdzić czasami się zdarza na wszystkich lotniskach świata). Zgłaszamy ten fakt w biurze bagażu zaginionego, które zakłada reklamację, która dalej rozpatrywana jest już przez linię lotniczą. Pamiętajmy jednak, że linie nie zrekompensują nam zazwyczaj kradzieży przedmiotów wartościowych, których przewóz odradzają w bagażu rejestrowanym w warunkach przewozu, które przypominamy raz jeszcze można znaleźć zazwyczaj na stronie internetowej przewoźnika.

Kilka prostych bagażowych zasad

Po pierwsze warto pamiętać, aby z bagażu przed oddaniem do check-inu pozrywać wszystkie stare przewieszki z poprzednich lotów. Naszą torbę koniecznie opiszmy. Wystarczą podstawowe dane: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego czy adres email. Po drugie nie zgubmy kopii przewieszki bagażowej i karty pokładowej, którą dostajemy na check-inie. Nie wyrzucajmy tych dokumentów zaraz po powrocie z podróży do domu. Zróbmy to dopiero wtedy, gdy sprawdzimy, że z naszej walizki nic nie zginęło i że nie jest ona uszkodzona. Bez tych dwóch dokumentów w przypadku, gdy jednak z naszym bagażem lub jego zawartością coś się stanie, nie będziemy mogli wystąpić o odszkodowania do linii lotniczej.

I na koniec kilka przydatnych linków i telefonów

Przedmioty zabronione do przewozu w bagażu podręcznym i rejestrowanym:

Warunki przewozu bagażu podręcznego i rejestrowanego w regularnych liniach lotniczych operujących z Katowice Airport:

Uwaga: W przypadku podróży liniami czarterowymi każdorazowo w biurze, w którym wykupujemy wakacje poprośmy o warunki przewozu bagażu podręcznego i rejestrowanego linii lotniczej, którą będziemy lecieć na wypoczynek.

Biuro bagażu zaginionego w Katowice Airport (czynne codziennie od godziny 10.00 do 24.00)

tel./fax: +48 32 284 50 06
tel./fax: +48 32 392 73 27
e-mail: arr@gtllot.com.pl

Pamiętajmy przed pakowaniem na każdy lot, aby uniknąć problemów z wagą i zawartością naszych bagaży, zapoznajmy się z warunkami przewozu bagażu podręcznego i rejestrowanego przewoźnika z którym będziemy podróżować.

Tekst: Piotr Adamczyk (Dział Komunikacji i Promocji Katowice Airport)
Zdjęcia: Piotr Adamczyk, Piotr Komander

Za pomoc w napisaniu artykułu dziękuję pani Julicie Leszczyńskiej-Ożga kierowniczce Biura Bagażu Zaginionego GTL-LOT Usługi Lotniskowe Sp.z o.o.

Leć z głową na wakacje Opóźniony lot – prawa pasażera Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w podróży lotniczej
Pokaż komentarze
Aktualnie nie ma żadnych komentarzy.